KINCS Smart Family Nagydíj 2021

startup verseny pályázati felhívás

 1. A pályázat célja, kategóriái

A Családok Nemzetközi Napján a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) családi startup verseny pályázatot hirdet KINCS Smart Family Nagydíj 2021 (továbbiakban: pályázat) elnevezéssel.

Legkisebb közösségeink, a családok meghatározó köteléket jelentenek az életünkben. Aki családban él, az tudja, hogy mindig adódnak olyan helyzetek, amelyeket ügyesen meg kell oldani, a családban az újratervezés, a kreativitás és az innováció a mindennapok része. A digitalizáció és az okos, innovatív megoldások használata – az élet számos területéhez hasonlóan – a családok számára is óriási lehetőséget jelenthet akár a családi élet hatékonyabb szervezésében, a munkamegosztás kialakításában, az egészség megőrzésében, az otthoni tanulásban vagy az egymástól távol élő családtagok közötti kapcsolattartásban.

Mivel az élet szinte minden területén fókuszt kapott már az innováció, az üzleti világ mellett egyebek közt az egészségügyben, közlekedésben, szórakozásban, ezért a magyar családok életében is alapvető fontosságú, hogy elérhetők és hozzáférhetők legyenek a modern megoldások az egymásra való odafigyelés és a kölcsönös megértés érdekében.  

A KINCS Smart Family pályázat, mint egyedülálló kezdeményezés célja elősegíteni, hogy jöjjön létre minél több olyan magyar innováció, amely a családok életét könnyíti meg, hozzájárul az okos családi megoldások alkalmazásához és ezzel a családok nagyobb jólétéhez és jóllétéhez.

A pályázat hatására erősödhet a hazai lokális ökoszisztéma, illetve a magyar innováció nemzetközi elismertsége, azáltal, hogy a családokhoz kapcsolódó üzleti innovációt támogatja, a családügy területén fellelhető jó gyakorlatokat azonosítja, gyűjti, feldolgozza és lehetőségeihez mérten megosztja. Emellett a családokat segíti azzal, hogy lehetőséget biztosít olyan hazai startupok számára, amelyek kifejezetten a családokat segítő okos megoldásokat és funkciókat fejlesztenek, és a termékük vagy szolgáltatásuk már a piacon elérhető,

A bemutatkozó startupok jó példája inspirálni fogja további családügyi témájú fejlesztések létrejöttét.

A pályázó startupokat (továbbiakban: Pályázó/Pályázók) az alábbi hat kategóriában várjuk:

 1. Társadalmi és közösségi innovációk a családi kapcsolatokért
  Social & Community Innovation for Smart Families
 2. E-egészség új orvosi technológiák a családok egészségének megőrzése érdekében
  E-Health & Med-tech for Smart Families
 3. A jövő oktatása modern oktatási technológiák a különböző generációk számára
  Ed-tech & Digi-learning for Smart Families
 4. Okos családi otthonok köztük többgenerációs házak és lakások
  (energia, víz, fűtés, védelem, zöld technológiák, környezetvédelem stb.)
  Smart Home & Green Innovation for Smart Families
 5. Családi kassza pénzügyi tudatosság a családban, pénzügyi technológiák
  Fintech for Smart Families
 6. Zene és kreatív megoldások a családnak szórakozási és fejlődési lehetőségek az együtt töltött minőségi időben
  Music & Creative for Smart Families

A pályázat keretében egy Pályázó egy kategóriában legfeljebb egy pályázati anyagot nyújthat be, de lehetősége van ugyanannak a Pályázónak más-más kategóriában különböző fejlesztéseit külön-külön pályázatban benyújtani.

2.   A pályázat kiírója

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (továbbiakban: Kiíró)

Cím: 1016, Budapest, Sánc utca 3/b

E-mail: smartfamily@koppmariaintezet.hu

Kapcsolattartó: Szabó Dorottya (telefon: +36 30 788 8814)

3.   A pályázat benyújtására jogosultak

Pályázatot nyújthat be bármely olyan magyarországi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, mikro-, kis- és középvállalkozás, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás, amely jelen kiírásban meghirdetett felételekkel rendelkezik. A pályázatra konzorciumi formában jelentkezni nincs lehetőség.

A pályázat lebonyolítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint a jelen pályázati felhívás előírásai szerint történik. A Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy:

 • azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 • nem áll fenn vele szemben a Kbt. 25. § (2)-(4), szerinti kizáró okok egyike sem;
 • az Áht. 41. § (6) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rend. (Ávr.) 50. § (1a) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bek. 1. alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül;
 • jogi személyként vagy egyéni cégként jogképes;
 • magyarországi bejegyzett székhellyel vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik;
 • már túl van a piacra lépés fázisán, vagy legalább prototípussal rendelkezik;
 • és innovációjával, fejlesztésével kifejezetten a családok életét könnyíti meg, valamint hozzájárul az okos családi megoldások alkalmazásához és ezzel a családok nagyobb jólétéhez és jóllétéhez.

2021-ben előnyt élveznek a bírálatnál azok a pályázók, akik termékükkel vagy szolgáltatásukkal a koronavírus-járvány okozta megváltozott élethelyzetre nyújtanak újszerű megoldásokat.

4. Díjak

Fődíjak:

A pályázatok díjazására rendelkezésre álló keretösszeg (bruttó) 6 000 000 Ft, azaz Hatmillió forint.

A döntő Zsűrije a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján határozza meg a díjak összegét.

A Zsűri a megfelelő színvonalú pályázatok beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja.  

Különdíj:

Legjobb Női Vállalkozó különdíj

A pályázaton külön elismerésben részesítünk egy vagy több olyan női vállalkozót (startuppert), akik társalapítóként (co-founderként) vesznek részt a pályázó startupban és a pályázaton kimagaslóan jó pitchet (3 perces szóbeli bemutatkozó prezentációt) tartanak.

További díjak:

KINCS Smart Family Package

Továbbá a pályázat összes döntőbe jutott pályázója számára a Kiíró lehetőséget biztosít az alábbiakra:

 • kiállítási lehetőség a KINCS Smart Family 2021 Fesztivál rendezvényén, amely egyben a KINCS Smart Family startup verseny pályázat nagyszabású díjátadójának is helyet ad
 • kiállítási, részvételi és kapcsolatépítési lehetőség a Kiíró családügyi innovációt támogató egyéb rendezvényein (fórumok, workshopok stb.)
 • megjelenés a versenyt bemutató angol (és/vagy magyar) nyelvű kiadványban
 • bemutatkozó anyag megjelenítése a Kiíró által biztosított online és offline felületeken egyedi megállapodás alapján.

A Kiíró és a Zsűri fenntartja a jogot további díjak felajánlására is.

5. A pályázatból való kizárás

A Zsűri a pályázatból kizárhatja

 • a pályázati dokumentáció feldolgozása nélkül a benyújtási határidő után beadott pályázatot;
 • a pályázati dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti;
 • a „részvételi feltételeket” nem teljesítő, azoknak nem megfelelő pályázókat;
 • azon pályázatokat, melyben bármely digitális állomány jelszóval védett, vagy nem megnyitható;
 • azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a 2. pontban meghatározott kizáró ok áll fenn.

Amennyiben a kizárás okai az eredményhirdetést követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a Kiíró a szabálytalan Pályázó eredményét semmisnek tekintheti, és ilyen esetben a pályázati díj a Kiírónak visszajár.

6. A pályázati folyamat

Első forduló: Jelentkezés (2021. május 15- augusztus 31.)

A pályázó kitölti a www.smartfamily.hu weboldalon található digitális jelentkezési űrlapot, amelyhez egy vektoros logót és egy maximum 1 oldal terjedelmű írásos bemutatkozó dokumentumot (one pager-t)is csatolni köteles. A pályázatot csak úgy lehet beküldeni, ha annak összes kitöltendő mezőjét és minden kötelezően csatolandó dokumentumát feltöltötte a Pályázó.

A logó lehetséges formátumai: .ai, .cdr, .eps, .pdf

Írásbeli pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

Tisztázó kérdések

A Pályázók a pályázattal és a kiírással kapcsolatos kérdésekkel 2021. augusztus 10-ig kizárólag elektronikus úton, a smartfamily@koppmariaintezet.hu e-mail címen fordulhatnak a Kiíróhoz.

A határidőben beadott kérdéseket a Kiíró, 5 munkanapon belül megválaszolja, s ugyanarra az email címre megküldi a választ a kérdezőnek. A gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat csoportosítva és összegyűjtve közzéteszi a www.smartfamily.hu weboldalon.

Hiánypótlás

 • Amennyiben a formai ellenőrzés során a Kiíró megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg teljeskörűen a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, azaz a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtották be, a Pályázót egy alkalommal, e-mail értesítés formájában hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 3 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.
 • A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban a Kiíró a Pályázót egy alkalommal, e-mail értesítés formájában hiánypótlásra hívhatja fel legfeljebb három 3 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.

Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn belül e-mailben megérkezett.

Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget, úgy a Kiíró megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.

Értékelés az első fordulóban

A pályázati határidő lejárta után a formai ellenőrzésen megfelelt pályázatokat a Kiíró relevanciavizsgálatnak veti alá. Megvizsgálja, hogy a Pályázó által a pályázatban bemutatott termék, szolgáltatás, fejlesztés túl van-e a piacra lépés fázisán, vagy legalább prototípussal rendelkezik-e, illetve az innováció, fejlesztés valóban a családok életének megkönnyítésére szolgál-e, és hozzájárul-e a családi okos megoldások alkalmazásához a családok nagyobb jóléte és jólléte érdekében, továbbá megvizsgálja, hogy illeszkedik-e a Pályázó által kiválasztott kategóriába.

A relevanciavizsgálaton megfelelt pályázatok közül a Kiíró kiválasztja azokat, amelyeknek kellőképpen magas szinten kidolgozottak, jelentős innovációtartalommal bírnak, a Pályázó már üzletileg életképes vagy rövid időn belül potenciálisan azzá váló vállalkozás, illetve mások számára jó példaként szolgálhatnak.

A kiválasztott pályázatok az elődöntőbe jutnak. A Kiíró fenntartja annak jogát, hogy kellő számú pályázat esetén kategóriánként vagy több kategóriát összevonva külön elődöntőt szervez. Az elődöntőbe jutott pályázókat a Kiíró elektronikus úton (emailben) értesíti.

Második forduló: Elődöntő (2021. szeptember 1-30.)

Az elődöntőbe jutott Pályázók (azaz a startupok képviselői) 3 perces magyar nyelvű pitchek keretében mutatják be a fejlesztésüket és vállalkozásukat, majd az elődöntő zsűrije kérdéseket tehet fel, amelyek megválaszolására szintén 3 perc áll rendelkezésére a Pályázónak. A pitcheket személyes részvétellel tervezzük, de a járványhelyzetre való tekintettel fenntartjuk annak lehetőségét, hogy ha a helyzet nem teszi ezt lehetővé, akkor az online térben bonyolítjuk le.

A pitcheket a zsűri pontozza. Külön értékeli a prezentáció színvonalát és a szakmai tartalmat. A szakmai értékeléskor a fejlesztés eddig elért eredményeit és a tervezett továbblépést vizsgálja a zsűri. A pontozásnál figyeli a piacbővítési potenciált, a vélhető kockázatokat, illetve annak kezelési módját, a szükséges erőforrásokhoz való hozzáférést (humán és anyagi), a fejlesztés várható hatását a családok életére, a közvetlen társadalmi környezetre, a társadalmi hasznosságát, az egyediségét, a részletes és világos, pontos számításokkal alátámasztott kidolgozottságát.

Az adott elődöntő végén a zsűri kiválasztja azokat a legszínvonalasabb pályázókat, akiket a döntőbe juttat. A döntőbe juttatandó fejlesztések számát az elődöntő zsűrije határozza meg, de kellő számú pályázó esetén legalább 12 startup bejuthat a döntőbe.

Az elődöntő zsűrije három tagból áll, közülük egyik a Kiíró munkatársa, másik kettő pedig a döntő zsűrijének felkért tagjai vagy azok delegáltjai közül kerül ki.

Az elődöntő(k) 2021. szeptember 1-30. között kerülnek lebonyolításra.

A döntőbe jutott nyerteseket 2021. október hónapban a Kiíró kiértesíti.

Harmadik forduló: Döntő (2021. november 1-15.)

A pályázat döntőjében a pályázatokat a magyar nemzetgazdaság üzleti innovációs területének legjelentősebb vezető beosztású képviselői, közigazgatási szervek vezetői és egyetemi vezető szakemberek bírálják el.

A KINCS Smart Family Nagydíj 2021 zsűrijének felkért és a zsűrizést vállaló tagjai:

Novák Katalin – családokért felelős miniszter

Hegedüs Éva – elnök-vezérigazgató, Gránit Bank

Jörg Bauer – elnök-vezérigazgató, Tungsram Csoport

Béres Marcell – Innovációs és Portfóliómenedzsment Igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt

Ratatics Péter – ügyvezető igazgató, MOL Magyarország

Aczél Petra Prof. Dr. – Budapesti Corvinus Egyetem; Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpont

Böszörményi-Nagy Gergely – alapító, Brain Bar; vezető, Design Terminal

Fűrész Tünde– elnök, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért

A Zsűri tagjai tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek, titkára és az esetlegesen meghívott szakértők csak tanácskozási joggal vehetnek részt a zsűri ülésén. A Zsűri döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a titkár utólag beszámolót készít. A zsűri ülése nem nyilvános.

A Zsűri a döntőben résztvevő startupok közül kiválasztja a fődíjakban és a különdíjban részesülőket. A Zsűri az összegző megállapításait zárójelentésben rögzíti, azt átadja a Kiírónak, aki az abban foglaltak alapján teszi közzé a pályázat eredményéről szóló tájékoztatót. A Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy várólistát képezzen visszalépés esetére. A Zsűri döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

Nyertesek és különdíjasok kiválasztása: 2021. november 1 – 15.

7.   A pályázati dokumentáció

A pályázati dokumentáció www.smartfamily.hu oldalon található és díjmentesen letölthető. A letöltött dokumentumok kizárólag a pályázat készítésére, jelen pályázat során használhatóak fel. A pályázat a www.smartfamily.hu oldalon elérhető jelentkezési űrlapon küldhető be, kizárólag elektronikus formában, a kötelező dokumentumok csatolásával. A jelentkezési űrlap 2021. május 15-től válik érhetővé.

Kitöltési időszak: 2021. május 15. – 2021. augusztus 15.

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt az alkalmassági követelmények kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet.

8. A pályázat eredményhirdetése

Ünnepélyes díjátadó: KINCS Smart Family Fesztivál

Időpontja: várhatóan2021. novemberének második felében

A Kiíró a pályázat eredményét kihirdeti, a nyertesekkel (fődíjakban, különdíjban részesülőkkel és a további díjazottakkal is) szerződést köt.

Az eredményhirdetés pontos idejét és helyét a pályázat honlapján közzé teszi. A pályázat eredményhirdetése nyilvános.  A nyertes Pályázók névsorát a Kiíró a pályázat honlapján megjeleníti

9.   A beadandó pályázati dokumentáció tartalma és formátuma

A jelentkezéshez szükséges űrlap tartalmi elemei:

 • Startup neve
 • A termék/szolgáltatás/projekt neve
 • Honlap címe
 • Közösségi média oldal
 • Választott kategória
 • A startup bemutatása (maximum 250 szóban)
 • Termék/szolgáltatás/projekt hozzájárulása a pályázat célkitűzéséhez
 • Hivatalos cégnév
 • Székhely címe
 • Postacím
 • Technológiai érettségi szint (TRL 1-9)
 • Alapítás éve
 • Alapító(k) neve(i)
 • Alkalmazottak száma
 • Előző éves árbevétel
 • Eddig megkapott befektetések összege
 • A termék/szolgáltatás/projekt pályázatelőnyei vagy innovációs képessége
 • A termék/szolgáltatás/projekt piaci potenciálja
 • Piacbővítési stratégia
 • Üzleti modell
 • Célcsoport
 • Egyéb relevánsnak tartott információ
 • Kapcsolattartó személy telefonszáma
 • Kapcsolattartó személy e-mail címe
 • Jelentkezés dátuma

A díjazottak (döntőbe jutottak) esetében a Kiíró a fenti adatok közül a vastag betűvel írtakat a www.smartfamily.hu honlapon megjelenteti, a többi adatot kizárólag a pályázó hozzájárulásával hozza nyilvánosságra, ennek hiányában titoktartási kötelezettség mellett bizalmasan kezeli.

A jelentkezéskor kötelezően csatolandó dokumentumok

 • Logó – vektoros formátum (.ai, .cdr, .eps, .pdf)
 • One pager (maximum 1 oldal terjedelmű írásos bemutatkozó) dokumentum
 • Pitchen (3 perces szóbeli bemutatkozó során) használandó prezentáció

10. Adatkezelés

A pályázat elengedhetetlen feltétele, hogy a Pályázó a KINCS Smart Family Nagydíj 2021 startup   pályázat honlapján található jelentkezési űrlapon elfogadja a pályamű nyilvánosságával kapcsolatos, valamint az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Jelentkezési űrlap
 2. számú melléklet: Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (GDPR)
 3. számú melléklet: Együttműködési megállapodás tervezet
 4. számú melléklet: Kitöltési segédlet